Vi tror dette er framtiden. Trykksaker som rettes mot den enkeltes behov og ønsker.

  • Eksempler på personalisering innenfor gravferd kan ses her(link)
  • Eksempler for privat og næringstrykksaker kan ses her(link)